V podjetju Farmel d.o.o. smo se opredelili, da bomo z našimi produkti in storitvami zagotovili dolgoročno zadovoljstvo strank, zato se zavezujemo, da bomo izpolnili naslednja pričakovanja.

 

1. Zagotavljamo, da naši proizvodi in procesi izpolnjujejo ustrezne zakonske predpise. Naši procesi so zasnovani zako, da ustrezajo zahtevani kakovosti.

2. Naši zaposleni izvajajo svoje obveznosti na ustrezen način, ki zagotavlja doseganje ciljev, kakovosti proizvodov in storitev, varnem obnašanju na delovnem mestu z zavestjo zmanjšanja porabe energije in okoljskih nevarnosti.

3. Podjetje skupaj z zaposlenimi se zavezuje, da bo delovalo v smislu nenehnega izboljševanja tako na področju sistema, kakovosti produktov in storitev, varnosti, okolja in porabe energije.

4. ustvarjamo partnerstvo z dobavitelji z uporabo njihovih prednosti in jih kontinuirano obveščamo oz. informiramo o njihovem delu.

 

Politika sistema kakovosti je javni dokument in je na voljo zaposlenim kot zainteresiranim strankam.

 

Direktor: Božo Grešak

TOP